Skip to main content

På Fusion har vi givetvis frisörlicens!

Frisörlicens innebär att innehavaren uppfyller Frisörernas Yrkesnämnds krav för behörig frisör. Vem som helst kan idag jobba som frisör utan någon utbildning på grund av att det inte finns någon lag som säger att det är fel. Så vill vi på Fusion inte ha det!

Vad är målet med frisörlicensen?

Målet med frisörlicensen är att få igenom ett lagkrav som kräver licens, höja statusen på frisöryrket och låta utbildade frisörer konkurrera på lika villkor.

För att få licens krävs att du klarat av något av branschens yrkesprov, del-, gesäll- och mästarprov. Om man driver salong så behöver man även bevisa att man följer Skatteverkets krav på kassaregister.

Frisörlicens – betygen

De olika bokstäverna på licensen betyder följande:
A = Godkänt Delprov, B = Godkänt Gesällprov, C = Godkänt Mästarprov, D = Seriös Företagare, E = Yrkeslärare, F = Godkänt Barberargesällprov

Och kom ihåg: vi frisörer på Fusion, din barberare och frisör i Uppsala, har givetvis frisörlicens!

  • Inspiration, erbjudanden & nyheter i vårt nyhetsbrev

Obligatorisk