Skip to main content
gesällbrev

Frisörlicens, Gesällbrev & Mästarbrev – vad innebär det?

Långt ifrån alla frisörsalonger erbjuder behandlingar av personal som är utbildad. För oss på FRANS hår och stil är det självklart att våra frisörer ska vara licensierade och hantverkarmässigt skickliga. Klipp dig av ett proffs!

Vi går i frontlinjen för en helt utbildad frisörbransch och är stolta över att alla våra frisörer är godkända hantverkare av Sveriges Hantverksråd. Frisörlicens, Gesällbrev och Mästarbrev –som konsument kan det vara svårt att hålla reda på skillnaden mellan olika yrkesbevis som avslöjar en frisörs kompetens och kunnande. Hur vet jag som kund om min frisör vet vad den gör?

frisörlicens

Frisörlicens – för en kunnig och rättvis bransch

Ett sätt är att hålla utkik efter din frisörs Frisörlicens, som ofta likt ett taxikörkort sitter väl synligt på frisörens spegel. Frisörlicensen förmedlas av Frisörernas Yrkesnämnd med syftet att få igenom ett framtida lagkrav på behöriga frisörer, höja statusen på yrket, låta utbildade frisörer konkurrera på lika villkor och skapa trygghet för kunderna. På frisörlicensen framgår vilka behörigheter frisören har:

A – Godkänt delprov

B – Gesällbrev

C – Mästarbrev

D – Seriöst företagande

E – Yrkeslärare

F – Barberargesäll

Hur får man frisörlicens? Frisörer som klarat branschens yrkesprov del- och gesällprov har rätt att kvittera ut en frisörlicens. Frisörlicensen garanterar inte enbart en bra klippning utan förhindrar även en orättvis marknad med outbildad personal.

Gesäll

Gesällbrev – frisörbranschens yrkesbevis

Gesällbrevet är frisörens huvudsakliga yrkesbevis. En frisör som innehar ett gesällbrev är utbildad inom yrket och har avlagt branschens behörighetsprov gesällprovet. Gesällbrevet slår fast den enskilda frisörens yrkesskicklighet och kunskapsnivå.  

Gesällbrevet har anor från 1600-talet och utfärdas av Sveriges Hantverksråd i Leksand. I gesällprovet testas frisörens grundläggande färdigheter i relation till aktuella tekniker och mode. Det första steget mot att “ta gesällen” består av ett delprov som tas efter grundutbildningen.

SkissB

Mästarbrev – högsta beviset på yrkesskicklighet

Vill du verkligen försäkra dig om att du får den bästa behandlingen? I så fall ska du gå till en frisör med Mästarbrev. The best of the best. Mästarbrevet utfärdas också av Sveriges Hantverksråd och räknas som det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Frisören har vid sidan av ett stort yrkeskunnande och erfarenhet även då pålitlighet som hantverksföretagare.

Boka tid hos en frisör som kan sitta yrke – Välkommen till FRANS!

  • Inspiration, erbjudanden & nyheter i vårt nyhetsbrev

Obligatorisk